Zgodnie ze światowymi trendami, także i „Maropak” zatrudnił Słońce do produkcji energii elektrycznej. Na dachach naszych hal produkcyjnych zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, które w dużym stopniu pokrywają zapotrzebowanie energetyczne, znacząco przyczyniając się do pozytywnego wpływu naszego przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. To jednak dopiero początek naszej drogi o lepsze jutro na planecie Ziemia…

Kolejnymi krokami będą zwiększenie udziału energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, a także zastąpienie tradycyjnych surowców, wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, surowcami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych (roślinnych), w tym również biodegradowalnych i kompostowalnych.