RODO

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z powyższym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Z. Z. MAROPAK Sp. z o. o. z siedzibą: 04-620 Warszawa, ul. Rzeźbiarska 67, KRS 0000861471, NIP: 952-220-97-26, REGON: 387142869

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Państwa, w szczególności: imię i nazwisko, stanowisko, adres mailowy, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. Przetwarzanie danych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
– dane kontaktowe do osób, z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej i serwisowej
– dane korespondencyjne do przekazywania informacji dotyczących obrotu handlowego oraz naszej współpracy
– korespondencję papierową i elektroniczną dotyczącą współpracy handlowej
– wszelkie dokumenty dotyczące współpracy handlowej, umowy, zamówienia, itp.
– dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego

Państwa dane osobowe są przetwarzane w postaci elektronicznej tylko przez osoby do tego upoważnione w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie informatycznym, co gwarantuje pełną ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych lub innych systemów. Udostępniane są przewoźnikom, w celu realizacji przekazywanych do nas zleceń i zamówień.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego.