Dnia 30.04.2018 r. pozytywnie przeszliśmy audyt certyfikujący zmienionej normy ISO 13485: 2016. Cieszymy  się,  że  nasze  starania w prowadzeniu procesu  kontroli  jakości  wyrobu medycznego zostały docenione przez audytorów.